Doen zoals Hij deed

Liedtekst

Ik ben een dienaar van de Vader
Zo heeft Hij het zelf bepaald
Anders dan alle mensen
heb Ik de prijs betaald.

Ik heb Mij aan het plan gehouden
dat Hij in het begin bedacht
Eén mens voor alle mensen,
het offer is gebracht.

Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.
Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.

Wees eerlijk tegen elke prijs
Een zuiver hart spreekt kalm en zacht
Wees oprecht in wat je geeft
Bied hulp die geen hulp terugverwacht.

Wees opvallend in je gulheid
Als iemand nog maar één jas heeft
pak dan die jas niet af als buit,
maar draag genade als je kleed.

Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.
Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.

Pluk groene takken van mijn boom
en vlecht daarvan een erekrans
Draag ze als sieraad op je hoofd
Dat geeft verliezers nieuwe kans

Zijn heerlijkheid gaat voor je uit.
Als parfum is zijn heiligheid
Hij blijft altijd bij zijn besluit:
Wat Hij bedenkt is eeuwigheid.

Genade dwarrelt om je heen
Mijn goedheid werp Ik in je schoot
De Heer verdient de hoogste eer
Halleluja, Hij is groot!

Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.
Wij kunnen worden zoals Hij
Zoals Hij deed, zo doen wij.