Eeuwig getrouwe

Liedtekst

Eeuwig Getrouwe
stil in vertrouwen
leg ik mijn kracht en mijn zwakheid neer.
Wat ik ook vrees en hoop,
hoe ook mijn levensloop:
niets kan van U mij scheiden, Heer.

Kind van geborgenheid
kind in mijn eigenheid,
kind uit uw licht en uw tederheid
ben ik geworden,
ben ik gebleven
voor altijd leef ik in Uw Rijk.

Wil dan mijn adem zijn
water en brood en wijn
Gij leeft in mij en ik leef in U.
Maak mij de hoop, de vlam
die van Uw liefde kwam
U droeg me als kind, draag mij ook nu.


Wek mij tot vrede
waar wordt gestreden
ik die naar Uw beeld geschapen ben.
Maak mij tot Uw dienst bereid
vrolijk en toegewijd
van nu tot aan Uw Eeuwigheid

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Westerkerk
Plaats van uitvoering
Amsterdam
Dirigent
JanJoost van Elburg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Jos van der Kooy
Taal
Nederlands
Schrijver
Fum van den Ham