Eeuwig Woord U willen wij bezingen

Liedtekst

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot Uw verborgen tijd
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Westerkerk
Plaats van uitvoering
Enkhuizen
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Cornelis Rijndorp