Eleven medley

Liedtekst

a. Ga niet alleen door het leven

Ga niet alleen door ’t leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!

Ga niet alleen, uw Koning
wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen
als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen
naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen
naar Jezus heen!

En dan, als ’t leed der aarde
voor immer is gedaan;
Als in des hemels gaarde
uw blijde voeten staan;
Dan ziet g' in ’t zalig Eden
Slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g' in eeuwigheden
uw Heer alleen!
Dan prijst g' in eeuwigheden
uw Heer alleen!
uw Heer alleen!
uw Heer alleen!

b. Heer, ik hoor van rijke zegen

Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!

Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

c. Volle verzeek'ring

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.

Voll' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot!
't Eigen ik doden, zijn wil allen;
rijk in mnijn Heiland, leven voor God.

Dit is mijn vruegde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn
'k mag alles leggen in zijne hand;
'k mag altijd wand'len aan Jezus zij,
'k mag nu steeds leven voor mijnen God.

Dit is mijn vruegde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!

Dit is mijn vruegde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!

Dit is mijn vruegde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland; Jezus is mijn!

d. Welk een omkeer heeft God

Welk een omkeer heeft God
in mijn leven gewrocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
Er is vrede in mijn ziel,
waar 'k zo lang reeds naar zocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê
als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

In de hoop op zijn komst
ligt mijn anker nu vast,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
En geen twijfel drukt langer
mijn ziel als een last,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê
als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

'k Ben verzekerd, aan 't eind
wacht m' een kroon na de strijd,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;
'k Reis nu blij naar de Stad,
die door God is bereid,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê
als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart

Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Sinds Jezus nu woont in mijn hart
Is mijn blijdschap en vreê
als de golven der zee,
sinds Jezus nu woont in mijn hart

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Eleven
Eerste componist
a. Johannes Germanus Gunning b. W. B. Bradbury c. Joseph F. Knapp d. Charles H. Gabriel
Arrangement
a & d. André Bijleveld b & c. Jan Willem van Delft
Taal
Nederlands
Schrijver
b & c. M. S. Bromet