Er is een God die hoort

Liedtekst

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart.
Er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord.
Er is een God die hoort.

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal,
Heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem nu 't morgenlicht gloort.
Hij is de God die hoort.

Van oost en west, van zuid tot noord,
zeg het voort, zeg het voort,
wordt 's Heren liefd' alom gehoord,
zegt het toch allen voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig Licht.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
IJsselhallen
Plaats van uitvoering
Zwolle
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
George Coles Stebbins
Arrangement
J. De Graaff, Rieks van der Velde
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingBlijdschapHoop
Schrijver
Jan de Graaf