Er is een Verlosser

Liedtekst

Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig.

Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.