Ga stillen in den lande

Liedtekst

Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet.
De intocht is op handen
van Hem die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u Zijn beminden,
in 't Woord laat Hij Zich vinden,
in avondmaal en doop.

Gij schenkt met volle handen,
die Zelf de armoe draagt.
Gij maakt Uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Grote of Sint-Laurenskerk
Plaats van uitvoering
Rotterdam
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Taal
Nederlands
Thema's
AdventHoopVerwachten
Schrijver
Siebe Paulus de Roos, Jan Wit