Geest van hierboven

Liedtekst

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
De Fontein
Plaats van uitvoering
Nijkerk
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Giovanni Gastoldi
Arrangement
Marcel Zimmer
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingPinksteren
Schrijver
Muus Jacobse