Geprezen zij God

Liedtekst

Geprezen zij God op zijn heilige troon
voor 't geen Hij ons gaf in zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d' eis van God wet aan het kruis heeft vervuld.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

O, welk een verlossing schonk God in het bloed,
de enige losprijs die voor Hem voldoet.
Geen zondaar te zondig, geen zonde te groot:
het bloed van Gods Zoon redt van d' eeuwige dood.

O zie nu het Godslam, geslacht ook voor u.
Het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu.
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.
Breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Hervormde Kerk
Plaats van uitvoering
Nieuwpoort
Uitvoerenden
Familie Van der Vijver
Eerste componist
William H. Doane
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapGenadeLofprijzingVergeving
Schrijver
Fanny J. Crosby