NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Gij eng'len die omhoog

Liedtekst

Gij eng'len, die omhoog,
staan voor de troon van God,
of langs der wolken boog u haast op zijn gebod,
meng in ons lied ook gij uw stem,
tot eer van hem die ’t al gebiedt.

Gij strijders voor Gods eer,
al draagt gij smart en kruis,
verheugt u in uw Heer, wij komen eenmaal thuis.
Ons leidt zijn hand waar ‘t pad ook gaat,
door goed en kwaad naar ’t Vaderland.

Mijn ziel, uw lied verklank’,
in vreugd en droefenis,
des Heren lof en dank met al wat in mij is!
Dat ied’re dag, wat God ook zendt,
tot ‘s levens end hem loven mag.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint-Bonifatiuskerk
Plaats van uitvoering
Leeuwarden
Dirigent
Harm van der Meer
Uitvoerenden
Cantus Consort
Eerste componist
John Darwall
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
Hemel
Schrijver
Bernard Smilde