NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Gij eng'len van omhoog

Liedtekst

Gij eng’len die omhoog,
staat voor de troon van God,
of langs der wolken boog u haast,
op zijn gebod.

Meng in ons lied ook gij uw stem,
tot eer van hem die ’t al gebiedt.

Gij strijders voor Gods eer,
al draagt gij smart en kruis,
verheugt u in uw Heer’,
wij komen eenmaal thuis.

Ons leidt zijn hand waar ’t pad ook gaat,
door goed en kwaad, naar ‘t Vaderland.

Mijn ziel uw lied verklank’,
in vreugd’ en droefenis,
des Heren lof en dank,
met al wat in mij is.

Dat ied’re dag, wat God ook zendt,
tot ‘s levens end, hem loven mag.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk
Plaats van uitvoering
Breda
Dirigent
Henri de Graauw
Uitvoerenden
Sacramentskoor
Eerste componist
John Darwall
Arrangement
André van Vliet
Taal
Nederlands
Schrijver
Bernard Smilde