Gij volken loof uw God en Heer

Liedtekst

Gij volken, loof Uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen
omdat Hij U verkoren heeft
omdat Hij U genade geeft
door Christus, halleluja

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja