God enkel licht

Liedtekst

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Taal
Nederlands
Thema's
Vergeving