God is trouw-Medley

Liedtekst

a.
Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot
moog ’t hart soms ook beven in ‘t heetst van de strijd
Zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd

Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Ik roem in mijn God, ik juich in Zijn trouw,
de Rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood
dan rijst nog mijn loflied: Zijn goedheid is groot.

b.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die ‘t kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

c.
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam’, psalmzingt de heilige Naam
Loof al wat ademt de Here

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam aller namen.
Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: amen

d.
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer.
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
At Once
Eerste componist
Eleanor H. Hull
Arrangement
Marcel Zimmer
Taal
Nederlands
Schrijver
Elly Zuiderveld-Nieman