Gouden kroon-Medley

Liedtekst

a.
Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

b.
Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, Die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
Die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal.
Van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom Here Jezus, kom!

c.
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus, kom.
Vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier,
laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.

Kom Jezus, kom.
Vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier,
laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.

d.
Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.

Wij zijn Uw kerk.
Heer, doe Uw werk door ons
Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
eindigen richting podium Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

e.
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen, amen

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
At Once
Eerste componist
George Job Elvey
Arrangement
Marcel Zimmer
Taal
Nederlands
Schrijver
Harold ten Cate