Grote God wij loven U

Liedtekst

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft Uw liefd’ en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
o Heer.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Nicolaïkerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
LEV
Eerste componist
Duitse melodie
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingLofprijzing
Schrijver
Ignaz Franz