Hark the Herald Angels Sing / Hoor de eng'len zingen d'eer

Liedtekst

Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid.
van zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deed
schuilen in het aardekleed,
opdat wij van zonde rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Eusebiuskerk
Plaats van uitvoering
Arnhem
Dirigent
Rintje te Wies
Uitvoerenden
Kampen Boys Choir, Samenzang
Eerste componist
Felix J.L. Mendelssohn-Bartholdy
Taal
Engels, Nederlands
Schrijver
Charles Wesley, Willem Barnard