Heer U bent altijd bij mij - medley

Liedtekst

Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond,
o Heer, die zijn voor U bekend,
en waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent,
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

U bent mijn schuilplaats Heer
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
steun ik op U.
Ik vertrouw op U,
als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

U bent mijn schuilplaats Heer
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben
steun ik op U.
Ik vertrouw op U,
als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

En blijft m' ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind.

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.

Gij zijt, van voor Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid.

O God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Jaarbeurs
Plaats van uitvoering
Utrecht
Uitvoerenden
Kees Kraayenoord
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands