Heer zegen ons

Liedtekst

Heer, zegen ons, wees ons genadig
Licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen,
Ons steeds in overvloed verlicht.

De aarde zal Uw wegen leren,
De wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.

God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

De aarde heeft haar vrucht gegeven,
Die door de hemel werd verwekt,
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven,
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.

God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

Ieder zal Hem vrezen.

Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Grote Kerk
Plaats van uitvoering
Wijk bij Duurstede
Uitvoerenden
The Psalm Project
Eerste componist
Luca Genta, Wilkin de Vlieger, Eelco Vos
Taal
Nederlands
Thema's
DankbaarheidPsalmPsalm Project
Schrijver
Eelco Vos, Egbert van der Stouw