Het ruwhouten kruis

Liedtekst

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaar kleinood
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af.
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Sint-Catharinakerk
Plaats van uitvoering
Eindhoven
Dirigent
Martin Mans
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
George Bennard
Arrangement
Martin Mans
Taal
Nederlands
Schrijver
Johannes de Heer