Hij is verheerlijkt

Liedtekst

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard’
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,
'k zal Hem prijzen.
Machten en krachten verenigt uw stem,
in een loflied voor de Heer!

HIj overwon,
Hij leeft en zal met ons zijn.
Eer en aanbidt,
de opstanding en het leven.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Sint Catharinakerk
Plaats van uitvoering
Doetinchem
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Vocaal Ensemble Confianza
Eerste componist
Twila Paris
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingLofprijzingPasen
Schrijver
Erik Riemens