NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Hoor de eng'len zingen d'eer

Liedtekst

Hoor, de eng'len zingen de eer,
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem,
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen de eer,
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd,
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen de eer,
van de nieuw geboren Heer.

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt,
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af,
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen de eer,
van de nieuw geboren Heer.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Grote of Sint-Bavokerk
Plaats van uitvoering
Haarlem
Dirigent
Harold Schonewille
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy
Taal
Nederlands
Thema's
AanbiddingGeboorteKerstLofprijzing
Schrijver
Charles Wesley