Ik geloof in God de Vader

Liedtekst

Ik geloof in God de Vader,
Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos
- het gesternte zingt Zijn eer –
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus,
Die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
- groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Jaap Kramer
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
John Zundel
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands
Schrijver
Jaap Zijlstra