Ik geloof in God de Vader

Liedtekst

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Informatie over dit lied

Bundel
Hemelhoog
Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Franeker
Dirigent
Harold Schonewille
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
John Zundel
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Jaap Zijlstra