Ik wandel in het licht met Jezus

Liedtekst

Ik wandel in het licht met Jezus
het donk’re dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus
mijn ziel is Hem gans toegewijd
met Hem verrezen tot nieuw leven
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Hooglandse Kerk
Plaats van uitvoering
Leiden
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands