Ik zag het nieuw Jeruzalem

Liedtekst

Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waar in weer klinkt de stem
van God en van het Lam.

De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht:
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneschijn;
zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.

Wie diende, heerst nu mee met Hem
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

Informatie over dit lied

Bundel
Weerklank
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
André F. Troost