In stilte wilt Gij wonen

Liedtekst

In stilte wilt Gij wonen –
maar soms doet stilte pijn.
Gij zoudt toch bij ons wonen
en onze helper zijn?
Waar is, o God, uw woning
waar is uw hand, uw oog;
zijt Gij wel onze koning?
Gij zijt zo ver, zo hoog!

In stilte wilt Gij wonen,
verborgen in de nacht;
de wolken zijn uw tronen
daar zetelt Gij en lacht!
Heer, God van alle goden,
die hoog verheven zijt,
hebt Gij ons dan ten dode
getekend voor altijd?

In stilte wilt Gij wonen,
maar uit de duisternis
zult Gij ons eenmaal tonen
hoe licht uw luister is;
in Christus is geschreven
uw woord in vlees en bloed:
licht, liefde, eeuwig leven –
Hij maakt uw stilte goed.

Informatie over dit lied

Bundel
Zingende Gezegend
Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingGebedTroost
Schrijver
André F. Troost