Jezus, leven van mijn leven

Liedtekst

Jezus, leven van mijn leven
Jezus, dood van mijnen dood
Die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood

Opdat ik niet hoop’loos sterven
maar Uw heerlijkheid zou erven
Duizend, duizendmaal o Heer
zij U daarvoor dank en eer

Dank mijn Heiland voor Uw lijden
voor Uw bitt’re bange nood
voor Uw heilig biddend strijden
voor Uw trouw tot in de dood

voor de wonden U geslagen
voor het kruis door U gedragen
Duizend, duizendmaal o Heer
zij U daarvoor dank en eer
Duizend, duizendmaal o Heer
zij U daarvoor dank en eer
Duizend, duizendmaal o Heer
zij U daarvoor dank en eer
Duizend, duizendmaal o Heer
zij U daarvoor dank en eer

Informatie over dit lied

Bundel
Op Toonhoogte
Kerk van uitvoering
Lebuïnuskerk
Plaats van uitvoering
Deventer
Eerste componist
Wolfgang Wessnitzer
Thema's
AanbiddingGebedLofprijzing
Schrijver
Emanuel Weisz