Johannes de Heer-medley

Liedtekst

a. Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken
een lieflijke Naam,
die hemel en aarde
verenigt tezaam.
Geen Naam is er zoeter
en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden
en heelt alle smart
Kent gij, kent gij,
die Naam nog niet
die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.

b. Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door hem
Altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onze Heer

c. Als g’in nood gezeten

Als g’in nood gezeten,
Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood,
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister,
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden,
Uw toeverlaat

d. Veilig in Jezus ‘ armen

Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
Zingend van lefd en vree,
Ruisend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee

Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart.
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Charles Crozat Converse
Arrangement
Jan van Weelden
Taal
Nederlands
Schrijver
Eduard Gerdes