Juicht Gode toe bazuin en zing (Psalm 100)

Liedtekst

Juicht Gode toe, bazuin en zing
treedt nader tot gij Hem omringt
Gij aard' alom, zijn rijksdomein
zult voor de Heer dienstvaardig zijn

Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt

Treedt statig binnen door de poort
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord
Heft hier voor God uw lofzang aan
Gebenedijdt zijn grote naam

Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Berijming 1967
Kerk van uitvoering
Oude Kerk
Plaats van uitvoering
Maasland
Dirigent
André van Vliet
Uitvoerenden
Cum Gaudia
Eerste componist
Genève
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingPsalm
Schrijver
Willem Barnard