k Heb geloofd en daarom zing ik

Liedtekst

‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!

‘k Heb geloofd in U, Wie d’ aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.

Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Nicolaïkerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
John Zundel
Arrangement
Jan van Weelden, Harm Hoeve
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapGeloofLofprijzing
Schrijver
J. Mathijsen