Kerstmedley

Liedtekst

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
Woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek (2013)
Kerk van uitvoering
Sint-Joriskerk
Plaats van uitvoering
Amersfoort
Uitvoerenden
Nigel Brown, Lotte van Bolhuis, Samenzang
Eerste componist
John Francis Wade / Franz Gruber / Felix J.L. Mendelssohn-Bartholdy / Traditional
Taal
Nederlands
Thema's
Kerst
Schrijver
Casparus Bernardus Burger / Johannes Yserinkhuysen / Willem Barnard / Willem Barnard