Komt laat ons zingen al te zaam

Liedtekst

Komt, laat ons zingen altezaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst Zijn naam!
God is goed!
Laat ieder naad’ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën rein en schoon: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, zegt het voort aan ‘t verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in ‘t vaderland:
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist’re nacht bracht Hij;
Als zijn verlosten juichen wij: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

O, dat nu ieder hart getuig’:
God is goed!
Dat ied’re knie voor Hem zich buig’:
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
‘t leven tot in der eeuwigheid;
Laat ons ‘t vermelden wijd en zijd: God is goed!

God is goed! God is goed!
in melodieën rein en schoon: God is goed!

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Nicolaïkerk
Plaats van uitvoering
Utrecht
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Edmund S. Lorenz
Arrangement
Harm Hoeve
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzing
Schrijver
Leger des Heils