Komt nu met zang

Liedtekst

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Augustijnenkerk
Plaats van uitvoering
Dordrecht
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Adriaan Valerius
Taal
Nederlands
Schrijver
Adriaan Valerius