Kroon Hem met gouden kroon - Nederland Zingt Dag 2019

Liedtekst

Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf
en prijs Hem in all’ eeuwighêen,
Die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee
’t klink over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!