Kroon Hem met gouden kroon

Liedtekst

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Gertrudiskerk
Plaats van uitvoering
Bergen op Zoom
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
G.J. Elvey
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingToekomst
Schrijver
Johannes de Heer