Laat het feest zijn in de huizen

Liedtekst

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Cunerakerk
Plaats van uitvoering
Rhenen
Uitvoerenden
Staff Songsters
Eerste componist
Reuben Morgan
Taal
Nederlands
Thema's
BlijdschapLofprijzing
Schrijver
Peter van Essen