Laat ons de Heer lofzingen

Liedtekst

Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Grote of Sint-Michaëlskerk
Plaats van uitvoering
Zwolle
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Ad den Besten