Licht in de nacht

Liedtekst

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held’re morgen aan.

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
o, geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
o, geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Sint-Joriskerk
Plaats van uitvoering
Amersfoort
Uitvoerenden
Nigel Brown, Lotte van Bolhuis, Samenzang
Eerste componist
Adolphe Adam
Taal
Nederlands
Thema's
Kerst
Schrijver
Rikkert Zuiderveld