NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--spotify Icon--mail play video image audio close menu search next checkmark cross

Lofzang van Maria

Liedtekst

Mijn ziel verheft Gods eer,
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam,
laat volk bij volk tesaam,
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid,
voor wie Hem vreest, bereidt,
door al de nageslachten.

Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan,
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid,
is Gods barmhartigheid,
voor duizenden geslachten.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint Laurenskerk
Plaats van uitvoering
Alkmaar
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
AdventDankzeggingKerstLofprijzing