Medley: Prijs Hem & Hij is verheerlijkt

Liedtekst

Prijs Hem, prijs Hem
geef Hem dank en eer
Oh, prijs Hem, prijs Hem
prijs nu onze Heer

Want de Heer is waardig
om t' ontvangen onze eer
Want de Heer is waardig
om t' ontvangen onze eer
Want de Heer is waardig
om t' ontvangen onze eer
Want de Heer is waardig
om t' ontvangen onze eer
Prijs, prijs Hem
Prijs Zijn naam

Hij is mijn God
Zijn waarheid houdt eeuwig stand
Hemel en aard’
verheugen zich in Zijn naam
Hij is verheerlijkt als Koning
verheven zo hoog

Hij is verheerlijkt als Koning
verheven zo hoog
Hij is verheven als Koning
verheven zo hoog
‘k zal Hem prijzen

Hij is verheerlijkt
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam
Hij is mijn God
Zijn waarheid houdt eeuwig stand
Hemel en aard’
verheugen zich in Zijn naam

Hij is verheerlijkt als Koning
verheven zo hoog
Hij is verheven als Koning
verheven zo hoog
Hij is verheerlijkt als koning
verheven zo hoog.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Nieuwe Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Maarten Wassink
Uitvoerenden
Continentals Tribute
Eerste componist
Twila Paris
Arrangement
Cam Floria
Taal
Nederlands
Thema's
Lofprijzing
Schrijver
Twila Paris