Mijn Herder is de Here God

Liedtekst

Mijn herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn naam.

En ga ’k door ’t diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ’s Heren huis
voor eeuwig wonen mag. Amen.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Bolsward
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Jessie Seymour Irvine
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
B. Smilde