Nabij Gods hoog verheven troon

Liedtekst

Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit;
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon
en Priester tot in eeuwigheid.
Mijn naam, geschreven in zijn hand,
bewaart Hij eeuwig in zijn hart, ik weet
geen aanklacht houdt meer stand,
wanneer mijn redder pleit voor mij,
wanneer mijn redder pleit voor mij.

Al klaagt de satan mij steeds aan,
terwijl hij wijst op al mijn schuld,
ik kijk omhoog en zie Hem staan
die alles voor mij heeft vervuld.
Omdat Hij al mijn zonden droeg
en door zijn bloed ben ik nu vrij,
want Jezus' offer was genoeg
voor Gods vergeving ook voor mij,
voor Gods vergeving ook voor mij.

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,
want zie, het Lam is opgestaan!
Hij troont als Heer der heerlijkheid,
wiens liefde eeuwig zal bestaan.
Ik leef in Hem en Hij in mij
zo één met Hem sterf ik niet meer;
eens zal ik zitten aan zijn zij,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer,
mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Sint Catharijnekerk
Plaats van uitvoering
Brielle
Uitvoerenden
Pearl Jozefzoon, Samenzang
Eerste componist
Christie L Bancroft
Arrangement
Mark Brandwijk
Taal
Nederlands
Thema's
BemoedigingBlijdschapVergeving
Schrijver
Peter van Essen