Neem mijn leven

Liedtekst

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
door uw liefde, tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet,
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde Heer,
'k leg voor U mijn schatten neer.
Neem mijzelf en 't allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Neem mijzelf en 't allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint-Joriskerk
Plaats van uitvoering
Amersfoort
Dirigent
Marco den Toom
Uitvoerenden
Samenzang, Jubilate Deo
Eerste componist
May H. Brahe
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands
Thema's
GebedOvergaveVertrouwen
Schrijver
Casparus Bernardus Burger