O God die droeg ons voorgeslacht

Liedtekst

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Sint Nicolaaskerk
Plaats van uitvoering
Edam
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
William Croft
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
BelijdenisBemoedigingGebedGeloofTroost
Schrijver
Isaac Watts en Evert Louis Smelik