O, schepper Gods die alles grondt

Liedtekst

O, Schepper God, die alles grondt
de aarde en het hemelrond,
de dag een kleed van licht verstrekt,
de nacht met zoete slaap bedekt,

die rust geeft aan het lege lijf
en het tot werken weer bereidt.
Wat overdag is opgekropt
lost in de stille rust weer op.

Dank voor de dag die is volbracht,
blijf ons nabij in deze nacht.
Ons lofgezang volbrengen wij
slechts met uw hulp, God, sta ons bij.

Dan klinkt een lied, een stem vol kracht
vanuit de diepten van ons hart,
uit liefde puur op U gericht,
met ons verstand, aan U verplicht.