Onze Vader

Liedtekst

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Oude Kerk
Plaats van uitvoering
Maasland
Dirigent
Jennefer Zichem
Uitvoerenden
G-Roots
Eerste componist
Elly & Rikkert Zuiderveld