Opening middag - Nederland Zingt Dag 2019

Liedtekst

De schepping zucht
en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen
spreken van de wanhoop.
Al het onrecht in de wereld
ach, waarvoor toch
Alle honger, alle oorlog,
wie heeft er een antwoord

Als de reis mij zwaar valt
de weg is lang
dan bent U mijn Vader
die mij dragen kan
Wanneer ik wankel onder zware last
houdt Uw hand mij stevig vast
In de diepste nood door de moeite heen
blijft U aan mijn zij
U mijn God alleen

De schepping zucht
en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen
spreken van de wanhoop.
Al het onrecht in de wereld
ach, waarvoor toch
Alle honger, alle oorlog,
wie heeft er een antwoord

Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,
toch vind ik troost in dit geloof
mijn naam staat in het boek van leven.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Trouwe God die mij ziet,
sterke God, die mij redt,
een gebroken hart veracht U niet.
Elke zucht is een lied
elke traan een gebed.
U hoort mijn klacht,
U hoort mijn lied.

U bent de hoop voor deze wereld,
een waterbron in de woestijn.
Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven,
heelt elke wond en pijn verdwijnt.

Bij U komt onze hulp vandaan,
U kent ons komen en ons gaan.
In ons verdriet bent U bekend met elke traan.
U bent de bron van ons bestaan.

Geest van God, leer mij te gaan
over de golven. In vertrouwen U te volgen.
Te gaan waar U mijn heen leidt.
Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid.