Prijs de Heer

Liedtekst

Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij die door de nood gedreven
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer zijn God
vestigt op de Heer zijn God

’t Is de Heer van alle heren
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Jacobijnerkerk
Plaats van uitvoering
Leeuwarden
Dirigent
Harm Hoeve
Uitvoerenden
Christelijk mannenkoor Stereo
Eerste componist
Helen G. Miles
Arrangement
Harm Hoeve
Taal
Nederlands