Prijs mijn ziel de Hemelkoning

Liedtekst

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, ’t eeuwig goed!

Praise Him for His grace and favor
to our fathers in distress;
praise him still the same as ever,
slow to chide, and swift to bless:
Alleluia, alleluia,
glorious in his faithfulness.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

Informatie over dit lied

Bundel
Hervormde Bundel 1938
Kerk van uitvoering
Martinikerk
Plaats van uitvoering
Sneek
Dirigent
Trevor Mooijman
Uitvoerenden
Martini Jongenskoor
Eerste componist
John Goss
Taal
Nederlands